top of page

Programma

 

De inhoud van de training ik leer leren:

 

 • Les 1: Je ontdekt je kwaliteiten, leervoorkeuren en je eigen manier van leren

 • Les 2: Je leert omgaan met faalangst en hoe je motivatie kunt hebben en houden

 • Les 3: Je ontdekt hoe je slim kunt plannen, met tijd om kunt gaan en je werk makkelijk kunt organiseren

 • Les 4: Je ontdekt hoe jij je het beste kunt concentreren         

 • Les 5: Je leert je hersenen optimaal gebruiken voor het onthouden van lesstof

 

Wat steekt je kind op van de Ik leer leren training?
 

 • Duidelijk in kaart en beeld waar het goed in is

 • Hoe het makkelijker kan leren leren

 • Opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten

 • Hoe omgaan met concentratieproblemen

 • Hoe omgaan met faalangst

 • Hoe omgaan met motivatie

 • Herkennen van stress en angst en adequaat reageren op deze gevoelens

 • Aanleren van helpende leerstrategieën

 • Leren van een goede planning en organisatie

 • Leren omgaan met prioriteiten en tijd

 • Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren

 • Leren omgaan met beelddenken, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en nld

 • Leren van elkaar

 

NB: Het programma is een groepstraining, maar je kind kan (onderdelen) van deze training ook individueel volgen bij mij. 

Kijk voor meer informatie ook op de landelijke website van ik leer leren: www.ikleerleren.nl

 

 

bottom of page