top of page

Algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

Onderstaand een overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten van kindercoach Oisterwijk. 
 

 • Kindercoach Oisterwijk heeft na het intakegesprek het recht om een persoonlijk dossier aan te maken.

 • Alle gegevens zijn inzichtelijk voor ouders/ verzorgers.

 • Tijdens het 1e consult wordt door de ouder(s)/ verzorger(s) een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend.

 • Beide gezaghebbende (indien van toepassing) gaan akkoord  met de hulp van kindercoach Oisterwijk d.m.v. een handtekening.

 • Bij niet gescheiden ouders is een van de twee handtekeningen voldoende.

 • Kindercoach Oisterwijk  werkt resultaat en oplossingsgericht.

 • Succes is niet gegarandeerd. 

 • Alle gegeven informatie is vertrouwelijk en wordt niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

 • Kindercoach Oisterwijk heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal worden ingezet.

 • Kindercoach Oisterwijk heeft geen resultaatsverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.

 • Bij  klachten en opmerkingen kunt u altijd terecht bij Kindercoach Oisterwijk en wordt er een passende oplossing gezocht.

 • Vaak zijn 4 tot 6 afspraken voldoende.

 • Aan het einde van iedere maand ontvangt u een factuur. Deze wordt per mail gestuurd door Reddconnect.

 • Tot 24 uur van tevoren kunt u de afspraak annuleren zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

 • Voordat ik in gesprek ga met derden wordt er altijd toestemming van de ouders gevraagd.

 • Om in aanmerking te komen voor vergoedingen is het verstandig om persoonlijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Of u voor een vergoeding in aanmerking komt hangt namelijk af van verschillende factoren, o.a. welke polis u hebt en bij wie u verzekerd bent. Wellicht kunt u gebruik maken van PGB/rugzakje. Komt u niet voor vergoedingen in aanmerking dan kunt u de kosten bij uw belastingaangifte opvoeren als buitengewone uitgaven.

 

bottom of page